Litigi estratègic a Sèrbia pel desnonament de 17 famílies

La iniciativa A11 en defensa dels DESC inicia un procediment en el qual es veu implicat Suez, l'operador francès amo de la gestió de l'aigua a Barcelona

La transnacional Suez, gestor majoritari de l'aigua de Barcelona, està implicada en un cas de vulneració de drets que afecta 17 famílies a Sèrbia. La iniciativa pels Drets Econòmics i Socials A11, membres de la Red DESC com també ho és l'Observatori DESC, portarà a tribunals la situació de desemparament en què van quedar aquestes persones després de ser desnonades per a la construcció d'una planta d'aprofitament energètic de residus a Belgrad.

Construcció de la planta d'aprofitament. FONT: Beo cista Energija

Al desembre de 2018, 17 famílies de treballadors de l'reciclatge van ser expulsades de les seves llars per a la construcció a la zona de el projecte Belgrade Solid Waste PPP. Es tracta d'una col·laboració públic privada en la qual participen la ciutat de Belgrad i l'operador Beo Cista Energija, creat ad hock i participat per SUEZ, ITOTCHU i Marguerite. Aquesta planta d'aprofitament de residus urbans per a la generació energètica compte, a més, amb finançament del Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (EBRD) i de la Corporació Financera Internacional del Banc Mundial.

La situació actual de les famílies afectades és greu. Només nou d'elles han estat reallotjades en habitatge públic a la ciutat de Belgrad, altres dos ho van ser en Sabac, una ciutat a 85km. D'aquestes vuit famílies que sí van ser reallotjades, la gran majoria es troba de nou sota l'amenaça de desnonament. La renda exigida pel lloguer social excedeix els ajuts i ingressos percebuts, a més les factures pels subministraments són excessives. L'estrès econòmic està empenyent a aquestes llars a deixar de satisfer altres aspectes necessaris per tal de mantenir l'habitatge.

La pitjor situació és la de les set famílies restants, que no van rebre una proposta de reallotjament fins a març de 2021, sent aquesta encara insuficient i en risc de no portar-se endavant. Se'ls ofereix una reubicació al municipi de Vladimirci, a uns 70Km del seu lloc anterior de residència, però aquesta proposta ha estat posposada mentre aquestes persones continuen empeses a el sensellarisme.

L'Observatori DESC mostra el seu suport als seus col·legues de la Iniciativa pels Drets Econòmics i Socials A11 de Sèrbia en el procés de litigi estratègic iniciat perquè tant la ciutat de Belgrad com les entitats privades implicades compleixin amb les seves obligacions davant de les persones afectades. Considerem que ha de restituir com més aviat la situació de greuge a aquestes famílies, així com protegir-se el seu dret a l'habitatge. En aquest cas, com en els que es portin endavant en un futur, les organitzacions en defensa dels Drets Econòmics i Socials, dins de la Xarxa DESC, seguirem monitoritzant i fiscalitzant doncs no és tolerable el desenvolupament privat per sobre dels Drets Humans.

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Segueix-nos a X (abans Twitter)!