Actualitat

En aquesta secció es recullen totes les activitats que realitza l'Observatori DESC. Es poden trobar, doncs, des d'articles d'incidència política en mitjans i notícies relacionades amb els cursos i seminaris de formació, fins a comunicats de premsa, passant per les accions impulsades en el marc de les diferents xarxes i campanyes en les quals participem.