El dret a exigir els nostres drets

Quin valor té el dret al sufragi si no es garanteix el dret a l'alimentació? Com reivindicar el dret a la lliure expressió sense promoure l'educació universal? Dret a la vida sense assegurar una assistència sanitària?
Aquest llibre intenta plasmar, mitjançant l'anàlisi de la situació dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) en set països, com la vulneració sistemàtica del dret al treball, a l'assistència sanitària, a l'habitatge digne, a la seguretat alimentària i a l'educació universal col·loca a gran part de la població en la més absoluta desesperança.

L'Observatori DESC ha impulsat una publicació col·lectiva que permeti anar més enllà de la defensa i promoció dels drets humans en general. La comunitat internacional ha d'acompanyar a la tipificació de delictes i la creació de tribunals especialitzats en l'àmbit dels drets civils i polítics, l'exigibilitat comú i responsable d'altres drets bàsics: els DESC. Aquesta transformació dels actuals mecanismes de garantia dels drets humans contribuirà a la dignitat de totes les persones i a la construcció d'espais de pau en els actuals escenaris de violència.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Icaria
Data de publicació
2002
Autors/es
Observatori DESC / Terre des Hommes- France