L'externalització de serveis públics: aproximació a les condicions laborals a Catalunya, Barcelona i al Sud Global

L’externalització de serveis públics fa referència a aquells serveis que, tot i que l’administració pública n’és la titular, no n’és l’executora; és a dir, que posa en marxa un procés de licitació per tal d’adjudicar un contracte públic a aquella empresa o grup empresarial que, d’acord amb els valors d’adjudicació establerts en el concurs, en resulti vencedora.

En un debat sobre externalitzacions i internalitzacions de serveis, és necessari comptar amb diverses veus que posin sobre la taula discursos diferents i contraposats. L’objectiu de posar visions en comú és veure les dificultats que hi ha a l’hora de trobar en un model de gestió de serveis públics que asseguri una provisió d’aquests béns i serveis i l’exercici efectiu dels drets de totes. És per això que, en el moment de plantejar una relatoria
sobre externalitzacions, cal cercar els qui en són implicats en la temàtica, com ara les que provenen des de les administracions públiques, les gestores d’empreses municipals i les
gestores de personal d’empreses multiservei (EMS) que gestionen serveis externalitzats.

Per a la redacció d’aquesta relatoria s’han realitzat entrevistes amb:

  • Un càrrec de direcció de la Regulació i Supervisió de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
  • Una persona consellera de l’Ajuntament de Barcelona amb experiència amb remunicipalització de serveis
  • Una persona encarregada de la direcció d’una empresa municipal d’una ciutat de la província de Barcelona
  • Una persona encarregada de la gestió de personal d’una EMS, a càrrec del servei externalitzat del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) d’una ciutat de la província de Barcelona.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
Febrer 2022
Autors/es
Redacció: Catalina Femenia Verger Transcripció entrevistes: Catalina Femenia Verger, Gisela Torrens Monegal i Marta Ribera i Carbó Revisió i coordinació: Marta Ribera Carbó