Presentació informe “Radiografia, mapeig i traçabilitat dels operadors globals immobiliaris a Barcelona i les seves xarxes locals” al Festival Enfocats

El dijous 12 de maig, presentarem l’informe “Els fons d’inversió: una indústria depredadora de les ciutats i els drets humans” en el marc del Festival Enfocats 2022 amb el seu autor, Manuel Gabarre, i després tindrem l'oportunitat de connectar aquesta investigació a les lluites diàries pel dret a l’habitatge i a la ciutat, a través d’un debat compartit amb el Sindicat de Llogateres, Resistim al Gòtic, la PAH de Barcelona i el Sindicat de barri del Poble Sec.

Aquest dijous 12 de maig l'Observatori DESC presentem al Festival Enfocats 2022 els resultats del projecte “Radiografia, mapeig i traçabilitat dels operadors globals immobiliaris a Barcelona i les seves xarxes locals”, un projecte que ha resultat en dos informes, “El xoc immobiliari a Barcelona” i “Els fons d’inversió: una indústria depredadora de les ciutats i els drets humans” tots dos redactats per Manuel Gabarre Sus, advocat i investigador de l'Observatori CODE, qui ens acompanyarà també per presentar els informes. Per acabar, obrirem un debat amb diversos grups del moviment per l'habitatge (PAH de Barcelona, Sindicat de Llogateres i el Sindicat de Barri del Poble Sec) sobre com es poden utilitzar aquestes dades per defensar el dret a l'habitatge.

Els grans operadors globals immobiliaris que actuen en el mercat de l’habitatge a les ciutats actuals, especialment els fons voltor i les societats patrimonials, presenten característiques de poca visibilitat i traçabilitat, perquè es desconeix en gran manera el seu funcionament, xarxa de negoci o relacions. La presentació d’aquest informe tracta d’aportar una mica de llum a aquesta fosca qüestió per al cas de Barcelona, amb l’objectiu d’augmentar la traçabilitat dels esmentats entramats.

Aquesta opacitat és buscada i també dificulta l’acció de pressió dels moviments socials, a més de diluir qualsevol mena de retre comptes per les conseqüències de la seva activitat –que no són menors– davant la societat (desnonaments, assetjament psicològic immobiliari, expulsió de veïns i veïnes d’edificis sencers, gentrificació, etc.). També és el cas de Barcelona, ciutat global d’interès per al capital internacional immobiliari o inversors, que desitgen extreure rendes d’edificis on milers de persones viuen, sense importar-los aquest petit gran detall i la funció vital de l’habitatge i de la ciutat, donar un sostre i possibilitar la vida digna del veïnat.

Els informes “El xoc immobiliari a Barcelona” i “Els fons d’inversió: una indústria depredadora de les ciutats i els drets humans” tracten de posar una mica de llum a aquesta fosca qüestió per al cas de Barcelona, amb l’objectiu d’augmentar la traçabilitat dels esmentats entramats, així com les eines per exigir responsabilitats en el respecte del dret a l’habitatge per part de la societat civil i els veïnats organitzats cap als operadors globals que ataquen el dret a l’habitatge i la ciutat.

Sobre l'autor:

Manuel Gabarre De Sus és advocat i investigador, membre de l'Observatorio CODE, expert en la temàtica i autor del llibre “Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler” (2019, Traficantes de Sueños), així com d'altres textos i investigacions d'analisi crítica sobre els operadors globals en l'àmbit de l'habitatge i el sector immobiiari (SAREB i altres).

Multimedia

Information

Tipus
Jornada
Date/s
Thursday, 12 May, 2022 - 18:30
Date/s

Dijous, 12 de maig de 2022 a les 18:30h

Lloc

Centre Cívic Pati Llimona (Sala Maria Aurèlia Capmany, Carrer del Regomir, 3 de Barcelona)