Contractació pública amb drets socials, ambientals i perspectiva de gènere

La contractació pública ha de ser una eina al servei dels poders públics per al compliment de les seves finalitats de redistribució, cohesió social, igualtat i justícia. Així doncs, hem de deixar de concebre-la merament com a mitjà per a l’obtenció de prestacions, obres o serveis i començar a pensar com pot ser útil per a la consecució d’objectius d'interès general.

El present informe és una contribució en aquest sentit, amb la voluntat de donar a conèixer breument i sense voluntat exhaustiva el marc teòric de la contractació pública socialment responsable, per tal de començar a traçar els nous límits legals a les bones pràctiques en matèria social, ambiental i digualtat gènere, que puguin servir de guia.

 

Information

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
Març 2020
Autors/es
Observatori DESC - Andrea Conte