Right to housing, coherències i fons voltors a #Bcn: un pols per la Justícia Global urbana

Projecte centrat en la defensa del dret a l’habitatge/hàbitat, un dels fonaments dels drets humans. La vulneració del dret a l’habitatge operada pel sistema económico-financer a través dels grans operadors globals, té dimensions-expressions globals-locals, és una font originària de desigualtats i un exemple paradigmàtic d’injustícia en un món cada cop més urbà. L’espoli del territori i recursos inflingida al Sud Global, es tradueix a les ciutats en un intent de financiarització total de la producció i la vida. Barcelona n’és mostra i és cobdiciada per l’acció dels inversionistes i capitals financers (coneguts com a fons voltors), a més de tenir un fort focus a nivell internacional. Tot i la protecció sobre el paper dels drets, les polítiques no aconsegueixen revertir-ho i els moviments socials lluiten per aturar-ho. Existeix un pols entre dinàmiques precaritzadores i protectores del dret a l’habitatge a nivell glocal i és imperatiu actuar.

Amb aquest projecte, a través de 16 actuacions en matèria de recerca, investigació, formació, sensibilització, mobilització ciutadana i incidència pública i política, pretenem col·laborar a posar llum a les vulneracions del dret a l’habitatge a la Barcelona global i operadors responsables, activant eines per augmentar-ne la protecció, col·laborant a que la societat pugui incidir millor per contrarestar-ho i reforçant les coherències vers la Justícia Global dels agents implicats, en especial dels poders públics.

[WEB CAMPANYA] Dret a l'Habitatge #BCNHabitat 

Des de l'Observatori DESC obrim l'espai web #DretHabitatgeBcnGlobal, una secció dedicada al Dret a l'Habitatge i obert a tota la ciutadania de Barcelona per tal que pugui consultar totes les actuacions (informes, mobilitzacions ciutadanes, incidència, etc.) que fem sobre el tema.

Inici: 1 de juny de 2020 (projecte biennal)
En agrupació amb l’IERMB.

Information

Start date
Monday, 1 June, 2020
Finançador