Critical Mapping in Municipalist Movements

Projecte d'investigació orientat a donar suport a l'ús de l'eina del mapatge crític (MC) per part dels moviments de la societat civil en la lluita per la defensa del dret a l'habitatge. La progressiva democratització de les noves tecnologies está deconstruint el mapatge com a instrument elitista, tot fent-lo disponible a la majoria com una possible eina per a l' (auto) empoderament. Amb aquest objectiu, el projecte pretén analitzar i posar a prova el potencial transformador del MC en relació a la creixent mobilització sociopolítica a les zones urbanes i el que a Europa s'està donant a conèixer com el Nou Moviment Municipalista. 

La intenció és avaluar els reclams, mètodes i impactes emancipatoris a través d'activitats col·laboratives (com la organització de tallers i formacions) i investigació comparativa sobre el terreny en tres ciutats: Barcelona, Belgrad i Berlín.

En concret, però, essent la financiarització internacional del mercat de l'habitatge un dels eixos de lluita centrals, es pretén investigar l'estructura de la propietat en cada cas per tal de poder donar resposta a qui posseeix i s'està quedant amb cadascuna de les tres ciutats.  

Durant els tres anys compresos entre 2020 i 2022, el projecte està a càrrec d'un equip format per persones activistes i investigadores de les tres ciutats i dirigit pel Laboratori de Comunicació Contemporània de Continguts Urbans (K-LAB), pertanyent de l'Institut de Planejament Urbà i Regional (ISR) de Berlín. 

Information

Start date
Tuesday, 27 October, 2020