Constitucionalització de Drets Socials

Estudi comparatiu de la introducció de drets socials en 6 constitucions recents de l'Àfrica i Amèrica Llatina

Duran l'any 2018, aquest projecte amb suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha ha treballat el paper dels drets socials en els textos constitucionals actuals de Colòmbia, Sudàfrica, Veneçuela, Bolívia, Equador i Tuníssia. Ho ah fet de la mà d'experts locals i internacionals, i d'actors i agents socials dels respectius països que van participar en els respectius processos polítics constituents. Són 6 països que han viscut processos constituents els darrers 30 anys, impulsats per mobilitzacions ciutadanes i reclamacions populars d'ampliació del marc de drets i llibertats. Com a conseüència d'això, són processos que van introduir nous articles i noves institucions per garantir els drets socials.

L'objectiu del projecte ha estat justament conèixer amb profunditat, a partir de l'anàlisi però també de la discussió amb actors i experts, els limits i marges de la introducció de drets socials als textos constitucionals. Tot plegat amb l'objectiu de sistematitzar-ne conclusions, lliçons i experiències que serveixin de cara a futurs processos constituents tant a països del Sud com els analitzats, com eventualment a paísos del Nord o a casa nostra mateix.

El projecte de recerca va ser protagonista d'unes jornades internacionals  el mes de novembre de 2018 a Barcelona. Les intervencions a les meses de debat i exposició de les jornades les podeu veure en video al canal de Youtube de l'Observatori DESC

Els resultats de la recerca i el procés d'intercanvi de coneixements i experiències és consultable en dos materials editats per l'Observatori DESC: el llibre, que podeu trobar en PDF aquí, i un Informe Final de conclusions del procés.

Esdeveniment organitzat en el marc del projecte:

Experts en processos constituents de diferents països analitzaran el paper dels drets socials.

Videos: jornades 20-21 novembre "Constitucionalització de Drets Socials: balanç internacional, perspectives i propostes"

Videos Jornadas Constitucionalització Drets Socials

Documents relacionats amb el projecte:

Information

Start date
Tuesday, 4 September, 2018
Finançador