Dret a l'habitatge i a l’energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic social

 (projecte actiu, període 2018-2020)

Projecte "Dret a l’habitatge i a l’energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic social” impulsat per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC).

El projecte "Dret a l’habitatge i a l’energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic social” té com a finalitat reforçar la tasca de les entitats esmentades, amb experiència en la defensa del dret a l’habitatge i drets energètic; i els seu objectiu prinicipal, oferir respostes a persones i/o famílies que es troben immerses o ja han patit processos de desnonaments o bé que es troben en risc de patir-lo, així com aquelles que no poden garantir l’accés als seus drets energètics. Es tracta d'un projecte amb recorregut i consolidat que s'inicià al 2012, posteriorment es va ampliar i actulament segueix en marxa.

Les accions i actuacions del projecte, són dutes a terme de forma coordinada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) i l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) i pivoten entorn tres eixos bàsics: l'apoderament de les persones afectades per hipoteca, lloguer o ocupació en precari i pobresa energètica; l'estudi, monitorització i visibilització de la problemàtica; i la incidència sobre els poders públics així com la sensibilització de tota la societat entorn el problema i les solucions necessàries per resoldre'l.

Information

Start date
Saturday, 1 January, 2011
Finançador