Els drets socials com a drets justiciables: potencialitats i límits

La satisfacció de certs drets socials, des del dret a un habitatge o a condicions de treball dignes fins al dret a una educació, a una atenció sanitària o a un ambient adequats, constitueix una condició material bàsica per dur una vida digna, per desenvolupar lliurement la personalitat i per participar en els assumptes públics.

Tot i llur importància per a l'autonomia personal i per a l'autogovern col·lectiu, els drets socials continuen apareixent en la majoria d'ordenaments jurídics contemporanis com a drets dèbils i insuficientment garantitzats.  

L'Observatori DESC, mitjançant l'editorial Bomarzo, proposa discutir els principals arguments de dret positiu, econòmics, i polítics, que acostumen a esgrimir-se contra la justiciabilitat dels drets socials.

(De moment només disponible en castellà)

Information

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Editorial Bomarzo
Data de publicació
2010
Autors/es
Gerardo Pisarello (ed.), Aniza García i Amaya Olivas