Informe de polítiques públiques del municipi d’Alcover (2018-2019)

Examinem la situació del municipi d'Alcover en matèria de drets socials i realitzem propostes de polítiques públiques a implementar-hi.

Com a resultat de l’encàrrec realitzat pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular – la CUP Alcover, i gràcies al treball de camp realitzat entre l’octubre del 2018 i el gener de 2019 per part de l’Observatori DESC, ens complau presentar l’Informe de polítiques públiques del municipi d’Alcover (2018-2019).

L’ informe  té com a objectiu reflectir i realitzar propostes que permetin articular alternatives en el curt i mig termini a nivell de polítiques públiques, tant des del propi municipi d’Alcover, com a nivell comarcal de l’Alt Camp. En quant a la metodologia utilitzada, l’informe és nodreix de la informació obtinguda per més de una trentena d’entrevistes tant de l’àmbit municipal d’Alcover i del Consell Comarcal, com d’altres municipis i regions.

L’informe també es sustenta en una considerable sèrie de documents públics com pressupostos, plecs de licitació, adjudicacions i dades d’interès obtingudes tant d’informes previs realitzats a l’àrea municipal i comarcal, com del propi Institut d’Estadística de Catalunya, per tal de contrarestar i complementar la informació obtinguda en les entrevistes. Malgrat la voluntat d’objectivitat, i malgrat haver complert amb la independència científica exigible, el present informe finalment proposa solucions que són el fruit d’una determinada perspectiva dels drets socials d’acord amb els tractats internacional com la Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.

En quant a l’àmbit de les propostes contingudes en el present informe, s’ha tractat de delimitar-les al màxim possible a les competències amb les compta el propi municipi d’Alcover, tot i que la població del municipi, el repartiment i l’estructura competencial han obligat a plantejar també els problemes i les solucions en clau comarcal per tant de que tinguin un impacte real sobre els ciutadans.

Les propostes han girat al voltant del dret al treball i la creació d’un banc de terres, mesures relacionades amb el dret a l’habitatge i la consecució d’un parc d’habitatge assequible, la contractació laboral com a eina per garantir els drets socials i altres mesures com la transparència, les persones estrangeres i la economia social i solidària.

Esperem que aquest informe serveixi per aconsellar i orientar les polítiques públiques del municipi d’Alcover en el futur mandat. 

Information

Tipus publicació
Llibres i Informes
Data de publicació
01-01-2018