Anàlisi socio-jurídic de la trata de persones amb finalitat de prostitució forçada: eines per a una intervenció des d'una perspectiva de drets

L' informe s'enmarca en la col·laboració entre tres organitzacions amb diferents bagatges. D'una banda Genera, associació en defensa dels drets de les dones especialitzada en intervenció, formació i acció política en l'àmbit de les prostitucions. D'un altre, el Grup Antígona dones i drets en perspectica de gènere, centre d'investigació jurídico-feminista vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. En darrer lloc, l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC), organització orientada al reconeixement de tots els drets – civils, polítics, socials i culturals - com a drets fonamentals de totes les persones.

L'estudi parteix de dues premises fonamentals. En primer lloc, la necessitat de que els poders públics abordin fenòmens com la  trata de persones amb finalitat de prostitució forçada des d'una perspectiva que prioritzi la defensa dels drets de les víctimes.  En segon lloc , la urgència d'entendre aquesta problemàtica com a una manifestació més de la violència masclista. Només a partir d'aquestes dues consideracions es podran proposar solucions que responguin a l'especial vulnerabilitat de les persones afectades.

Information

Tipus publicació
Llibres i Informes
Editorial
Observatori DESC - Genera - Antígona
Data de publicació
Noviembre 2011
Autors/es
Clarissa Velocci, Lorena Garrido, Vanesa Valiño, Paula Arce, Sonia Vega, Maria Concetta Patti