Relatoria: Jornada “Urgent: solucions innovadores en habitatge públic”

El passat mes de Març, l'Observatori DESC conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona vam organizar la Jornada “Urgent: solucions innovadores en habitatge públic” amb l’objectiu de fomentar el coneixement i el debat en el camp del dret a l’habitatge, així com de dinamitzar la participació fent de pont entre administracions, sectors professionals i societat civil en l’àmbit de l’habitatge. Durant tota una tarda vam analitzar la situació actual del dret a l’habitatge a la ciutat i les alternatives constructives, com l’habitatge industrialitzat, per a accelerar la resposta municipal davant la problemàtica posant èmfasi en els col·lectius especialment desatesos.

Com a retorn de la Jornada, es publica un document de relatoria incloent els principals temes tractats en les ponències i all debat final. També s'inclou el material visual usat per les ponents.

Informació

Tipus publicació
Llibres i Informes
Altres Publicacions Interessants
Editorial
Observatori DESC
Data de publicació
Abril 2018
Autors/es
Àrea d'habitatge i dret a la ciutat. Observatori DESC