Memòria d'Activitats 2011

L’any 2011 ha estat un any marcat per l’aprofundiment de les retallades de drets socials impulsades tant des del govern central com des dels diferents governs autonòmics i locals. Així, a instàncies de les agències de taxació de deute i d’altres organismes internacionals però també dels representants de la patronal i de les entitats financeres estatals s’han dut a terme importants retrocessos en la protecció de drets i prestacions socials bàsiques.

En l’àmbit laboral, el govern de Rodríguez Zapatero va endurir la contra-reforma laboral aprovada l’any anterior afavorint els acomiadaments per part de les empreses i afeblint, en canvi, els mecanismes de negociació col·lectiva. Les greus retallades en educació, per la seva banda, van motivar una crítica per part de la Comissió Europea davant d’una disminució pressupostària de 1.800 milions d’euros. Alhora, el govern central va dur a terme una nova reforma legislativa per facilitar els desnonaments per impagament de lloguer i en matèria de salut, el govern de la Generalitat de Catalunya va començar a elaborar una proposta de re-pagament dels medicaments per part dels usuaris. La partida pressupostària més afectada va ser la destinada a promoure la solidaritat amb els pobles del Sud.

El rebuig social a les retallades va expressar-se el 15 de maig en una manifestació multitudinària d’àmbit estatal que va culminar en la constitució del moviment 15M.Aquest moviment ha generat un important debat entorn la necessitat d’adoptar polítiques orientades a castigar els culpables de la crisi i aturar les retallades.

En aquest context, l’Observatori va centrar els seus esforços en mostrar la il·legalitat de moltes de les polítiques adoptades i la necessitat d’un canvi de rumb que enforteixi els drets socials de les persones i col·lectius en situació devulnerabilitat.

Aquesta va ser la visió dels Cursos  Anuals, el Curs de Drets Socials i del  Curs pel Dret a l’Habitatge, i la d’altres iniciatives com la II Trobada Franco-Ibero-Americana de Drets Socials, Drets socials i crisi econòmica mundial, o la Taula rodona: Propostes de política pública per fer front a la insolvència familiar en l’àmbit de l’habitatge habitual.Aquest és també el sentit del llibre, No hi ha drets. La il·legalitat del poder en temps de crisi de Jaume Asens i Gerardo Pisarello, i de la publicació La Unió Europea i la crisi alimentària. Impactes de la Política Agrària Comuna en el dret a una Alimentació Adequada, d’Enrique González.

La VI Edició del Curs de Drets Socials es va presentar sota el títol “La defensa dels drets socials davant les retallades”. Durant els mesos de maig i juny, al llarg de 12 sessions es van tractar qüestions com la contrareforma laboral aprovada pel govern de Rodríguez Zapatero, els desnonaments per motius econòmics o el paper de la Unió Europea en la crisi alimentària global i les propostes de re-pagament en l’àmbit de salut. Per la seva banda, la III Edició del Curs pel Dret a l’Habitatge, El Dret a un habitatge digne: polítiques públiques i d’altres mecanismes per a fer-lo efectiu, va constar de 7 sessions on es va analitzar el contingut del dret a l’habitatge, en el marc del dret a la ciutat, amb l’objectiu d’avaluar els avenços, els límits i els reptes de les polítiques habitacionals en curs des d’una perspectiva de drets.

I per tal de denunciar l’actuació de les agències internacionals de taxació de deute, l’Observatori DESC juntament amb ATTAC va presentar una querella davant l’Audiència Nacional per alteració del preu del deute públic i utilització il·legítima d’informació qualificada en benefici propi contra Moody’s, Fitch i Standards and Poor’s. En quant al treball d’incidència d’àmbit internacional es va treballar en l’elaboració d’un informe conjunt amb d’altres plataformes i entitats sobre la situació dels drets socials a l’estat espanyol. Aquest informe té com a objectiu contrastar la informació aportada pel govern espanyol davant el Comitè DESC de Nacions Unides. Alhora, es va participar en l’elaboració de l’Informe Internacional del Dret a l’Alimentació i en la plataforma virtual de discussió sobre Dones i Habitatge promoguda per la Relatora pel Dret a l’Habitatge de Nacions Unides, Sra. Raquel Rolnick.

La perspectiva des de la qual es van promoure els espais de reflexió no ha estat simplement de denúncia, sinó que aposta, en diferents àmbits, tant per una reinvenció garantista dels drets socials clàssics com per la reivindicació de nous drets. Aquest és precisament el sentit de les publicacions col·lectives: El Dret a la Ciutat, elaborada per l’Observatori DESC amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya, i de l’informe, ’Anàlisi socio-jurídic de la trata de persones amb finalitat de prostitució forçada: eines per a una inte venció des d’una perspectiva de drets, treballat conjuntament amb l’organització en defensa dels drets de les dones, Genera, i del grup d’investigació vinculat a la Univeristat Autònoma de Barcelona, Antígona. En aquest mateix sentit, es va participar en l’impuls de la Iniciativa Legislativa Popular per la dació en pagament i el lloguer social i contra els desnonaments.

En resum, al llarg del 2011 es van tractar qüestions com l’articulació pel dret a la ciutat i a la sobirania alimentària, la necessitat d’una reforma legislativa que aturi els desnonaments per motius econòmics i cancel·li el deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge, i en general, la reivindicació d’una sortida justa de la crisi que enforteixi la construcció democràtica dels drets socials.

Informació

Tipus publicació
Memòries
Data de publicació
2012
Autors/es
Observatori DESC