Noves propostes per a l’habitatge públic a la ciutat de Barcelona

Els darrers dies els mitjans de comunicació s’han fet ressò de noves iniciatives de l’Ajuntament de Barcelona en el camp de l’habitatge públic. Ahir mateix, en roda de premsa van ser presentades públicament vàries propostes treballades el darrer any i que es preveuen implementar a través de projectes pilot durant l’any 2018. El context de partida és, d’una banda, la situació d’exclusió residencial que viu la ciutat, i de l’altra, els 18.445 habitatges a preus inferiors al mercat que preveu el Pla pel Dret a l’Habitatge a 10 anys vista.

Continua però, essent urgent disposar de més habitatge públic a curt termini, amb més de 1.000 persones sense llar, 30.000 persones esperant habitatge públic i 12.000 desnonaments a Barcelona els tres últims anys. És en aquest marc que, a través de la innovació social i en base a d’altres experiències internacionals, l’Ajuntament de Barcelona està explorant noves fórmules per obtenir habitatge públic a curt termini i poder donar major resposta a les situacions de manca d’accés a l’habitatge o de pèrdua del mateix.

L’Observatori DESC concentra els seus esforços en desmuntar la percepció devaluada dels drets socials, entre ells el dret a l’habitatge, promovent una visió integral dels drets humans per tal que esdevinguin expectatives plenament exigibles. En aquest sentit les activitats que organitzem o en què col·laborem estan sovint orientades a promoure l’enfocament de drets de les administracions públiques, molts cops a través de formacions, debats o jornades. Un dels àmbits que més hem treballat i ens preocupa és el de l’emergència habitacional, en el qual som promotores de la ILP habitatge-Llei 24/2015, i on, entre d’altres, hem impulsat investigacions, informes i guies per revertir l’exclusió residencial. En el camp de l’habitatge la nostra entitat participa tant en espais de participació institucionals com el Consell de l’Habitatge Social que possibiliten l’intercanvi entre agents implicats i administració, com acompanyant la societat civil o els moviments socials que defensen els drets humans.

Des de l’Observatori creiem que és necessari que les administracions públiques explorin  noves vies possibles per garantir el dret a l’habitatge, en especial a través de la innovació i des d’una perspectiva comparada, prenent com a exemple les millors mesures i polítiques públiques existents. En especial en el camp de l’habitatge públic i de l’emergència habitacional, àmbit on a casa nostra ens queda molt camí per recórrer.  Per això seguirem amb interès les noves línies que avui s’han donat a conèixer, en especial la seva implementació i resultats.

Amb l’objectiu de fomentar el coneixement i el debat en el camp del dret a l’habitatge, així com de dinamitzar la participació fent de pont entre administracions, sectors professionals i societat civil en l’àmbit de l’habitatge, properament participarem en l’organització d’una jornada/debat amb l’Ajuntament de Barcelona sobre les noves línies de treball que han endegat.

De segur que arribaran noves propostes. I és necessari que així sigui. Sortosament, tot i la greu situació d’aquest dret, l’habitatge és un tema que està al debat públic. Ampliar les perspectives i buscar totes les escletxes per aconseguir frenar la ingent precarietat residencial de la ciutadania és una prioritat.

Multimèdia