Presentació de la radiografia, mapeig i traçabilitat dels operadors globals immobiliaris a Barcelona i les seves xarxes glocals

El passat 12 de maig vam presentar l'estudi “Els fons d’inversió: una indústria depredadora de les ciutats i els drets humans", al Festival Enfocats 2022.

Aquest dijous 12 de maig l'Observatori DESC vam presentar al Festival Enfocats 2022 els resultats del projecte “Right to housing, coherències i fons voltors a #Bcn: un pols per la Justícia Global urbana”, un projecte finançat per l'Ajuntament de Barcelona que incloïa entre les seves activitats una recerca i mapeig sobre la traçabilitat i identificació d'operadors globals que vulneren drets humans en l'àmbit de l'habitatge. L'informe “Els fons d’inversió: una indústria depredadora de les ciutats i els drets humans” redactat per Manuel Gabarre de Sus, advocat i investigador de l'Observatori CODE, era la continuació de l'anterior estudi preliminar "El shock inmobiliario en Barcelona | Características generales de los fondos buitre y su llegada tras la crisis financiera".

En aquesta presentació ens van acompanyar, per debatre, diversos grups del moviment per l'habitatge (PAH de Barcelona, Sindicat de Llogateres i el Sindicat de Barri del Poble Sec) sobre com es poden utilitzar aquestes dades per defensar el dret a l'habitatge i la dificultat que suposa rendir comptes i establir negociacions amb aquests operadors, ja que en moltes ocasions no tenen estructura al territori i no hi ha interlocutors propers amb qui parlar. L'autor, Manuel Gabarre, va presentar l'estudi, i la directora de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela, en va fer la introducció.

Els grans operadors globals immobiliaris que actuen en el mercat de l’habitatge a les ciutats actuals, especialment els fons voltor i les societats patrimonials, presenten característiques de poca visibilitat i traçabilitat, perquè es desconeix en gran manera el seu funcionament, xarxa de negoci o relacions. La presentació d’aquest informe tracta d’aportar una mica de llum a aquesta fosca qüestió per al cas de Barcelona, amb l’objectiu d’augmentar la traçabilitat dels esmentats entramats.

Aquesta opacitat és buscada i també dificulta l’acció de pressió dels moviments socials, a més de diluir qualsevol mena de retre comptes per les conseqüències de la seva activitat –que no són menors– davant la societat (desnonaments, assetjament psicològic immobiliari, expulsió de veïns i veïnes d’edificis sencers, gentrificació, etc.). També és el cas de Barcelona, ciutat global d’interès per al capital internacional immobiliari o inversors, que desitgen extreure rendes d’edificis on milers de persones viuen, sense importar-los aquest petit gran detall i la funció vital de l’habitatge i de la ciutat, donar un sostre i possibilitar la vida digna del veïnat.

Els informes “El xoc immobiliari a Barcelona” i “Els fons d’inversió: una indústria depredadora de les ciutats i els drets humans” tracten de posar una mica de llum a aquesta fosca qüestió per al cas de Barcelona, amb l’objectiu d’augmentar la traçabilitat dels esmentats entramats, així com les eines per exigir responsabilitats en el respecte del dret a l’habitatge per part de la societat civil i els veïnats organitzats cap als operadors globals que ataquen el dret a l’habitatge i la ciutat.

Sobre l'autor:

Manuel Gabarre De Sus és advocat i investigador, membre de l'Observatorio CODE, expert en la temàtica i autor del llibre “Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler” (2019, Traficantes de Sueños), així com d'altres textos i investigacions d'analisi crítica sobre els operadors globals en l'àmbit de l'habitatge i el sector immobiiari (SAREB i altres).

Multimèdia

Agenda

No s'han trobat esdeveniments propers.

Segueix-nos a Twitter!